28 jan. 2012

Kloka tankar

Min vän har fått ett nytt uppdrag och vi pratar om hur man kan arbeta för att närmar sig ett arbetssätt där alla i organisationen verkligen är insatta i uppdraget, alla är närvarande och samvarande. Där alla personer i alla olika delar av organisationen har en gemensam plattform och hur viktig ledningen är för att skapa detta. Min vän påtalar;

"vikten av att hålla i och hålla om sin verksamhet"

Mycket intressant uttryckt tycker jag och värdefullt att tänka på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar