27 jan. 2012

Dokumentation-organisation


Överst: Två mycket intressanta artiklar. Båda från tidningen förskolans temanummer år 2000 om RE. Den ena "Utan dokumentation- ingen förskola" beskriver dokumentationens roll i förskolan i Reggio Emilia och den andra "Värdegrunden måste fostras" där Carina Rinaldi beskriver arbetet med demokrati och delaktighet i förskolan.
Under :Delar av dokumentationen Pedagogisk Miljö, om förändringsarbetet i miljön utifrån barnens görande på torget under hösten.
Underst: Barnens processbilder. Bildserier på barnens utforskande. Dessa följer det barnen gör och pratar om i verksamheten just nu. De inspierarar barnen till samtal och söker kommentarer och användande av barn, föräldar och pedagoger. Igår satte jag upp ett post-it -block och en penna för kommentarer från föräldrar, barn eller pedagoger rörande utforskandet.  
Vänster: Dokumentationen Pedagogisk Miljö- Lilla Torget 2011.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar