14 maj 2014

"Som att ha alla legobitar i världen"- Markus Bergenord och Erika Kyrk Seger på #sett2014 #settlaggad

På onsdagen föreläste Erika Kyrk Seger med ingången "Och vad hände sen?". Förra året fick vi höra om hur Erikas förskola hade fått tillgång till lärplattor och vilka reflektioner, frågor och ställningstagande de hade get upphov till. Det var ganska mycket fokus då på olika appar, hur de använde dessa och hur deras tankar gått kring vilka de valt ut. Många åhörare på SETT tyckte att det var värdefullt att höra någon som Erika, som arbetade i barngrupp och som på ett ödmjukt och utlämnade sätt vågade se på processen. Jag och Erika lärde känna varandra på SETT förra året och vi deltog tillsammans i Markus Bergenord och hans fsk-chef Sölves föreläsning. Erika som skulle föreläsa efter Markus och Sölve stod själv och vela efter att ha hört Markus och Sölve och tyckte att hennes historia inte dög eller var lika "långt fram" som dessa bådas. Jag peppade henne och tryckte på att processen var det viktiga, att olika perspektiv var viktiga. Som det sen visade sig var väldigt många besökare inspirerade av Erika och hennes kollegors arbete och just perspektivet på att vara i verksamheten.


Markus hörde jag första gången på SETT förra året. En inspirerande föreläsning med fascinerande bilder och filmer om hur digitala miljöer hade byggts upp för de allra yngsta. Ett viktigt perspektiv då man kanske främst hört om de äldre barnen i förhållande till digital teknik.  Han hade väldigt bråttom då och vi hann knappt prata efteråt förrän han var tvungen att skynda vidare till nästa ställe, om det var Malmö han skulle till. Efter detta fick vi kontakt på Twitter och i år hade vi redan setts en gång på min förskola när han föreläste på HSM i Göteborg i höstas. Därför var det ett gott återseende när vi träffades inför Erikas föreläsning på onsdagen på SETT. Markus satt bredvid mig under Erikas föreläsning och jag sneglade lite på honom när han då och då lyfte upp sin dator, öppnade sin presentation inför sin föreläsning på torsdagen och knappade lite i den. Efteråt sa han att han inte riktigt visste vad han skulle säga på sin föreläsning nu när Erika liksom hade sagt mycket av det han tänkte säga. Jag fnissade lite för mig själv och berättade att Erika sagt precis samma sak förra året.


Det som hände med dessa båda och deras föreläsning var att de kompletterade varandra och stärkte varandra väldigt bra. Både Erika och Markus fokuserade denna gång på processer kring Minecraft, hur barnen hade arbetat med detta, lärt och utvecklat och skapat sina egna världar samtidigt som de lärt mycket om vår egen. De båda visade på hur de kunde få in hela läroplanen i Minecraft och det som de tryckte på var att som vuxen inte styra och döma vad barnen var uppslukade med utan istället titta nära och lyssna till vad de är de gör. Att som Markus uttryckte det, se bortom lärplattan, det verktyg som barnen har i händerna och istället se vad det är de faktiskt gör.

Båda lyfte betydelsen av barns populärkultur i förskolan. Erika tog upp att vi behöver hörsamma och problematisera kring vad barnen håller på med utanför förskolan. Det får inte vara två skilda världar. Genom att använda oss av deras intressen kan vi istället använda oss av dessa och utmana vidare. Jag förstod på både Erika och Markus att det fanns mycket ifrågasättande och många tankar från både kollegor och föräldrar kring valen de gjorde för sina barngrupper. Jag drar paralleller till hur jag för lite sen skrev om fin och fulkultur i förskolan och vem som bestämmer vad som är vad. Vuxna har alldeles för stort tolkningsföreträde. Det är också så att vi har många material som aldrig ifrågasätts. Hur många gånger har du fått motivera att du arbetar med lera, eller med legor? Både Markus och Erika tryckte på byggande i Minecraft kom ur lusten att leka i de världar som barnen byggde. Barnen arbetar med berättandet. Markus berättade också om hur barnen kopplade ihop fantasi och verklighet genom att applicera metoder som de har i Minecraft på verkliga livet och det spelar liksom inte någon roll att de inte fungerar som det är tänk, det är en lek.

Markus pratade om hur många pedagoger reducerar sin roll i förhållandet till lärplattorna, de blir bara en vakt, någon som håller reda på tiden och vems tur det är. Här tror jag det är många pedagoger som känner stor frustration. De hittar inte sin roll i förhållande till de digitala verktygen. Markus dragning, i början av hans föreläsning, om hur och var vi själva befinner oss i förhållande till digital teknik är ett viktigt avstamp. Hur förstår vi våra egna fördomar? Vi måste förstå att vi står på ett helt annat plattform än vad barnen gör. För dem är inte lärplattor något revolutionerande, de har alltid funnits. Vad tror vi då att vi behöver göra? Hur hittar vi vårt förhållande till tekniken? PÅ samma sätt som till allt annat i verksamheten. Genom att lyssna, reflektera och utmana. Se inte lärplattan som "lärplattan" utan bara som ytterligare ett verktyg.


Erika delade också med sig om exempel på hur de på hennes förskola använder  digital teknik för att involvera föräldrarna mer i verksamheten. De använder t.ex. Instagram för att ge dagliga bilder över vad barnen upplever och ställer frågor kring på förskolan. De avkodar bilderna så att inga ansikten syns, hashtaggar i olika ämnen och låter föräldrarna kommentera. Det har blivit mycket uppskattat och en direktlänk till föräldrarna. Erika berättade också om användandet av deras Youtube-kanal (låst och leds via QR-kod eller länk) som de lägger ut små filmer, trailers som de gör i Imovie eller annat som barnen vill lägga ut eller förklara om sitt arbete för att dela med föräldrarna. Barnen har blivit medvetna om hur de kan dela information och hur deras åsikter, tankar och röster kan bli hörda. Ack så viktiga lärdomar i en demokrati! Jag har funderat mycket på alla dessa färdiga verktyg som köps in i kommunerna och vad det är för skillnad på de gratisverktyg som finns. Givetvis är säkert säkerhetsaspekterna en del av det men det beror ju på vad vi lägger ut och vad vi väljer att  förvarar på nätet. Bloggar, Youtube och Instagram tänker jag man kan komma avlångt på. Vi har ännu inte provat. Har några av er?

Det som både Erika och Markus hela tiden återkom till var RELATION. Den digitala tekniken behöver, som allt annat material, vara i relation och det är in denna relation man som pedagog kan bygga vidare. Barnen söker denna relation. Markus berättade om hur hans kollega hade observerat fyra barn och 7 lärplattor som befanns sig i samma rum och hur barnen valde att två och två dela på två plattor istället för att ta en var. I relation till verktygen och till en annan person. Här finns möjligheterna, i mötet mellan tekniken och barnen. Det som uppstår där. Det tredje. Där är vår roll, där ska vårt fokus vara. Där skapar tekniken nya frågor och ger oss nya möjligheter. Där!


13 maj 2014

Projekterande arbetssätt-länksamling från Kullerbyttan

Jag har fått förfrågningar om hur man kan arbeta projekterande och samlar här några blogginlägg där jag beskrivit detta på olika sätt och i olika stadier av vår process.

Hoppas det kan komma till nytta och väcka tankar om hur ni kan fördjupa eller förändra ert sätt att arbeta med barnens intresse som grund för verksamheten.

Hör av er om ni får tankar eller frågor!

Arbeta i projekt-utforska tillsammans

Projekt-tema-process-dokumentation-reflektion-begreppsutredning!

Det började med...eller gjorde det? Projekterande!

"Den mäter hur mycket liv det finns kvar"-Labyrint fördjupning

Ni kan också söka på "Dansprojektet" i skrutan för att få upp de inläggen.

11 maj 2014

"SKA inte bör"- reflektioner från Catharina Schill och Henrik Salling föreläsning #settlaggad
Första föreläsningen jag hörde på #sett2014 var Henrik och Catharinas. De arbetar i Lunds kommun i förskolan, Henrik som IKT-utvecklar och Catharina som förskolechef. 
De startade med att lägga grunden i hur de ser på verksamheten, vilken barnsyn de har. I bilden ovan kan du se hur de tänker. De ville också använda sig av ord och begrepp som skulle vara (eller som behövde bli) väletablerade på förskolorna både bland barn och pedagoger. Ord som samarbete t.ex. De menade att när vi planterar och arbetar med dessa ord så sprider sig tankarna och görandet med dem. Jag tänker att det är här det börjar. Vi kan inte skapar vår organisation om vi inte vet varför. Vi behöver ta ställning till vad vi vill verka för och utifrån detta skapa de metoder vi behöver. Har vi ord som delaktighet, nyfikenhet, självständighet i våra dokument så måste detta också avspegla sig i våra metoder. Här brister det ofta. Vi pratar om dessa ord och tankar men vi får inte ner det på golvet. Vi använder samma metoder som vi alltid gjort. I Lund känns det som de försöker skapa utifrån sina tankar om dessa ord, de startar där, i sin värdegrund och de förstår att de behöver göra detta gällande för alla som arbetar i verksamheten. Liksom att de vill att barnens ska få möjlighet till tid och reflektion så behöver de vuxna också det. 


Deras pedagogiska år var indelat i tre olika sektioner som baserades på dessa valda områden. Varje område avslutade med en reflektionsvecka där man fördjupade sig i det arbetet som man gjort i det specifika området. Att tänka och reflektera fördjupat behövs för att kunna föra vidare tankar och utveckla idéer. Vad tar vi med oss vidare och hur förhåller vi oss till det vi gjort? De var också väldigt noga med att de tänker mycket och utvärderar runt de metoder de använder för att förstå att dessa påverkar resultatet de får. Hade de gjort på andra sätt hade de fått andra resultat. Som man frågar får man svar, brukar det ju heta. Hur medvetandegör vi det för varandra? Likaså gäller i allt vi gör med barnen och varandra. Metoderna mäter inte någon sanning utan skapar olika snitt av verkligheten. 

Utifrån deras pedagogiska år har de skapat en metod för att hantera varje periods teman. 
MÅL-PLANERANDE-RESULTAT-ANALYS-NYA INSATSER
Det som slår mig är att de metoder jag sett för SKA innehåller samma saker men de heter olika. 
De allra flesta grundar sig i Skolverkets system Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?  i en cirkulär rörelse. I Partille har vi som jag skrivit om förut, börjat hitta samma ord att dela över hela kommunen, i alla verksamheter. Detta innebär inte att innehållet blir precis likadant men vi rör oss mer i samma tankar. Eller som Vea Vecchi utrycker det " Vi behöver simma i samma vatten". Detta har gjort att vi har lättare att förstå varandra och jämföra våra analyser. Någonstans behöver vi en gemensam plattform att förhålla oss till men där förutsättningarna ändå är så pass fria att de rymmer de barn/pedagoger/förskolans unika förutsättningar och intressen. Detta var också en sak som Henrik och Catharina tog upp. 


Catharina och Henrik lyfte att de såg det som viktigt för flera pedagoger att delta i samma fortbildning. Man behöver varandra när man driver utvecklingsarbeten. Om bara någon eller ett fåtal får del av fortbildningen så är det mycket svårare att driva på den tillsammans. Dessutom behöver man få tid till att bearbeta den fortbildning man får och fundera kring konkreta förändringar.

De har på deras förskoleenhet organiserat sig på samma sätt som vi har på min där samordnare fått i uppdrag at sitta med i den pedagogiska ledningen. Här har de system på två timmar per vecka där samordnare, rektor och IKT-utvecklar möts och en gång per månad när man möts över hela området. Jag tror verkligen på detta sätt, att involvera flera och dela på den pedagogiska ledningen. Särskilt i tider som dessa när rektorerna blir översvämmande av arbete med allt annat än pedagogisk ledning men också för att vara fler som tänker tillsammans. Här får rektorerna möjlighet att plantera sina idéer som vidareutvecklas och bearbetas av samordnarna. Catharina tryckte på ordet transparens. Att få en tydlighet och en genomgående känsla för vart vi tillsammans är påväg, vad som händer i vårt område och hur. 

En annan sak som jag tänker var intressant är på sättet som Henrik handleder/fortbildar på förskoleenheten. Han anpassar sin tid och sitt görande beroende på vad pedagogerna behöver. Vissa behöver sitta själva och arbeta med verktygen då går han in och tar barngruppen, andra behöver sitta ensamma med honom, andra behöver handledning i grupp. Att inte anta att alla behöver eller ska ha samma gör förhoppningsvis att han kan nå fram till många och att pedagogerna får det stöd just de behöver, precis som med barnen. Henrik och Catharina tryckte också på att det livslånga lärandet inte bara gäller barnen utan pedagogerna också. SÅ viktigt. 

Det finns många olika metoder som ger oss möjlighet att systematisera vårt kvalitetsarbete. Här har den digitala tekniken gett oss större möjlighet att dela och göra våra metoder transparenta både inom vår pedagogiska organisation men också utåt för föräldrar eller andra samhällsmedboragre som är intresserade. I vår iver att systematisera, synliggöra, mäta och kontrollera får vi inte tappa bort vår värdegrund. Håller det hela vägen genom våra metoder eller blir metoderna något som kväver vårt arbete? Tänk noga på detta och välj klokt. Skriv inte saker i sten utan låt det vara dynamiskt och föränderligt inom ramarna. Tajta inte till för att det lätt ska gå att utvärdera eftersom ni då får ett snitt som är alldeles för smalt och kanske just svarar så som ni önskar. Ta med er det Henrik och Catharina säger om metodvalet, att det alltid påverkar resultatet och att ni ska vara noga med att undersöka hur det skulle kunna gett andra resultat och se till att ni alltid är fler som analyserar tillsammans. 

#SETT2014 #delaRE 

Samlade blogginlägg #settlaggad

Nu börjar blogginläggen från besökarna på #sett2014 trilla in. Några av dem har jag i mitt twitterflöde och för er som inte är aktiva där så kommer en länksamling.

Erika Kyrk Seger @erikakyrkseger
Tekniska verktyg är inte lika med kvalité

Markus Bergenord @makkeberg
Det eviga lyssnandet
Allt som finns

Monica Niemi @ipadiosd
SETT 2014 

Ulla-Karin Lundgren @UllaKarinL
#SETT2014

Mia @miaESa
Möten,inspiration och kunskap på SETT

Mia Andersson @Andersson12Mia
Pedagogisk dokumentation som ett redskap för demokrati 

Anders Erenius
Föder skolan kreativiteten? SETT2014


Läs och inspireras!


10 maj 2014

The most successful givers #sett2014 #settlaggadSETT 2014 har varit en fantastisk upplevelse. Men så än förra året. Vad berodde det på? I följande två inlägg kommer jag beskriva två framgångsfaktorer så som jag ser det.

Först och främst var det nätverken. SETT blir en plats för nätverkande. Ett plats att sluta upp och dela. Att få möta upp alla dessa lärare som man följt och diskuterat med på Titter och Facebook, att få dela upplevelserna från föreläsningarna,  att se glöden och intresset hos dem allihop och att få dela erfarenheter om verksamheten, både goda och mindre goda gör att man når varandra på andra sätt och lär känna sig själv och verksamheten på andra sätt.

Många tankar om framtiden och nätverkandets möjligheter delades också och jag kan inte mer än säga att jag känner en liten pirrande känsla i magen för hur saker och ting kommer utveckla sig. Jag ser stora saker växa och många kopplingar göras. De gamla hierarkierna, skillnad mellan vilka som "äger" information och de som inte gör det är påväg att brytas ner. Vi är fler och fler som arbetar för att öppna upp, dela och gör det av intresse och engagemang, inte för att någon betalar oss för det. Det finns en hunger hos lärare över hela landet att mötas och att utveckla saker tillsammans. I de nätverk jag ingår i har jag sett ett oerhört tryck. Bokningen av IRL träffarna blir fulla på en dag, FB gruppen Reggio Emilia-inspirerade förskolor och skolor i Väst, som Mats Andersson skapat, har 5400 medlemmar och #fskchatt, som Fredrik aka @skaparn startade på Twitter och deltagandet på Twitter av lärare har exploderat.

Styrkan i nätverken är enorm. Det sjuder och bubblar och ibland känns det som det kommer eller kanske rent av har kokat över. Fast här i meningen att det som bubblat över kanten nu når alla som vill vara nära. De som försöker konservera eller ta monopol har snart inget att hämta. Delandet bryter sig loss, det tar sig ut och det bästa med det är att vi alla behöver förstå att det hänger inte på någon annan, det hänger på dig. Det är du som har möjligheten att ta kontakt att sträcka ut handen att dela dina erfarenheter och att bygga med oss andra som börjat. Gör det! Bara gör det!

#delaRE

(Å när jag ser vad jag skrivit är det just detta som också påverkar hela utbildningssystemet. De digitala verktygen har varit vår väg. Det är de som har fört oss närmare varandra och det är de möjligheter vi ser där som också kommer ge oss den plattform som vi behöver. )

8 maj 2014

Teaser Cristian Fabbi och Simone Amini #sett2014


I perspektivet på systematisk kvalitets arbete och dokumentation ligger fokuset nu hos många förskolor på hur man systematiserar, hur man stoppar in sina processer i olika ramar som ska kunna analyseras. Mitt i allt detta glömmer vi diskussionen som hela tiden måste hållas levande; varför dokumenterar vi och vad behöver vi dokumentationen till? En fråga vi borde ställa oss varje dag, som vi ständigt borde ta ställning till. Cristian och Simone lyfter detta och ger oss en förståelse för hur pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för demokrati. Att göra barnens och förskolans arbete synligt och att påverka politikerna i deras medvetenhet om barnens röster och att ge dem plats i samhället. 

Mer om Cristians och Simones föreläsning snart!


Teaser Ulla-Karin Lundgren #sett2014


"Ge barnen tolkningsföreträde till sin egen värld!"
U-K Lundgren

Jag säger inget mer nu vänner, det behövs inget mer...

Mer om Ulla-Karins föreläsning kommer!

Teaser Markus Bergenord #sett2014


Markus startar med att sätta oss in i teknikens påverkan av vårt samhälle och vad det betyder för oss och var vi befinner oss som människor. En del skratt och mycket igenkänning och också en hel del tankesnurrar tror jag nog pågick i åhörarnas huvuden. Markus visar många exempel på barnens arbete i Minecraft och vi fåren tydligt bild om hur de använder det. Vi ser barnens oändliga möjligheter att skapa sina egna världar. "Som att ha alla legobitar i hela världen" jämför Markus det. Vi er också hur pedagogerna gör tillägg till den digitala världen för att göra den analog genom projicering, klossar med form Minecraft-kuber, lera, tryck m.m. 

Mer om Markus föreläsning snart! 
7 maj 2014

Teaser om Henrik Salling och Catharina Schills föreläsning #sett2014


Henrik Salling och Catharina Schill som pratade om SKA. Mycket intressant och fokuserat på hur de systematiserar och bygger sin organisation kring sitt kvalitetsarbete. Deras framgångsfaktorer är något som jag ständigt hör och tycker är mycket väl värt att försöka förstå. Det kan låta simpelt men är mycket svårare än allt annat. Att se DELARNA och förstå HELHETEN, att ha en STRUKTUR och börja med små steg- det vi redan kan, att skapa en VISION och ge den TID. Det jag ofta ser och hör är hur man köper in digitala plattformar som köps som "paket" och sedan bara ska användas rakt av. Hur skapar man sitt eget och om man köper in en plattform hur kan man påverka innehållet? En fördjupad reflektion om Catharinas och Henriks föreläsning kommer tillsammans med beskrivningen av deras kvalitetsarbete.

Mer om deras föreläsning kommer!

Teaser om Erika Kyrk Seger föreläsning #SETT2014


Erika levererade nära och med mycket hjärta och ödmjukhet. Hon delade återigen sin egen och sina kollegors process i deras fortsatta arbete med digitala verktyg, här med fokus på lärplattor och projektorer. Erika lyfte vikten av att vara medveten om processen och vara i nuet, där vi är nu, inte vart vi skulle kunna vara. Att våga dyka djupare i det och tillåta sig själv att hamna i reflektionskaos. SÅ viktigt för att förstå att vi alltid är i process- alltid i förändring. Erika gav oss detta citat som hon liknade vid att våga vara i osäkerheten; 

"Balans är en ständig rörelse in i och ut ur balanspunkten. Försöker man hålla fast den så faller man"
Ur Cirkus Cirkörs Ett cirkus hjärta

En fördjupad beskrivning av föreläsningen samt mina reflektioner kommer!


Fsk-chatt Tweetup


Jodå, det blev Tweetup idag för #fskchatt. 
Från höger till vänster:

@andersiktmali 
@thompotti
@LTLinder
@erikakyrkseger
@veraolo
@Ipadiosd
@larmats
@makkeberg

Även @MiaESa kom men fattas på bilden :(

Gött! Senare samlades vi på Skybaren på Scandic och där blev det ännu mera Tweetup bl.a. @AHasselgrd, @JeKangro och @ottobergman samt ett helt gäng Umeå!

Nätverkandet har hittills varit optimalt :)
#sett2014 Anlänt till Bloggers Corner

Nu startar det vänner!

På plats i Bloggers Corner efter en tågresa med bara lärare i vår vagn. Eftersom så var fallet började diskussionerna dugga tätt redan kl 6.00. Förutom Erika Kyrk Seger som var mitt resesällskap så hade vi två lärare till som sällskap runt vårt bord varav den ene visade sig vara min kollegas svärson. Liten värld! Efter ett snabbt frukosttwitter visade det sig också att en twitterkollega satt alldeles bredvid. Roligt med mycket nya ansikten på folk man "känner" via sociala medier. Ser fram emot #fskchatt kl 16.30 för att få fler personer på plats.

Nu ska jag snart ta en tur och spana läget lite inne i mässhallen och kl 11.15 är det Catharina Schill och Henrik Salling som föreläser om SKA i M4.

Som sagt, nu är det igång!6 maj 2014

Tweetup för #fskchatt på #sett2014

Hej hallå!

Nu ses vi snart på riktigt!

Imorgon startar Settdagarna 2014 på Kistamässan. Det blir fullt ös då tusentals hungriga lärare samlas och delar erfarenheter kring framtidens lärmiljöer och pedagogiken i tekniken. Såklart är vi alla superglada för att förskolan får ta plats i år och får större föreläsningssalar och grymma föreläsare.

En självklarhet efter #fskchatts enorma tillväxt är en TWEETUP för alla oss som brukar hänga där och dividera. Förra året var denna skara ganska så liten men i år kommer det bli trångt i Bloggers Corner med lärare från förskolan som vill träffa varandra AFK.

Vi startar med en första träff ONSDAG KL 16.30 i Bloggers Corner. Kom dit och säg hej! Skriv gärna dit ditt Twitter-alias på din namnbricka/mässbiljett så vi hittar varandra.

Ser fram emot att ses!


4 maj 2014

Intervjuserie #SETT 2014 Cristian Fabbi och Simone Armini

Sist ut inför SETT 2014, som går av stapeln redan på onsdag, är Cristian Fabbi och Simon Armini. Jag har förut skrivit om Cristian Fabbi (sök på hans namn här på bloggen om du är intresserad ) som har föreläst kontinuerligt i Göteborg under flera år. Han har varit gästföreläsare ett antal gånger på Pedagogista- och Atelierista-utbildningarna I Göteborg och även varit flitigt anlitad av de förskoleområden som vill fördjupa och utmana sina tankar kring pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt. Framöver hoppas vi på att få se även Simone lite mer i dessa sammanhang och det ska bli spännande att höra hans tankar om sin roll som atelierista i relation till de digitala verktygen. 


Cristian Fabbi är chef för Azienda Servizi Bassa Reggiana, den offentliga organisation som driver de kommunala förskolorna i Bassa Reggiana, ett distrikt bestående av åtta kommuner inom provinsen Reggio Emilia. Tutor för pedagogistorna från förskolorna i provinsen Reggio Emilia och en del av det regionala rådet som arbetar med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete i regionen Emilia Romagna. 

Simone Armini är atelierista inom de kommunala förskolorna i distriktet Bassa Reggiana i provinsen Reggio Emilia. Han arbetar med särskilt fokus på hur förskolan kan ta plats i det offentliga rummet och hur barn kan göras delaktiga i att utforma förskolan. Simone har från början sina rötter i Sverige och har på så sätt en unik inblick i de kulturella skillnaderna mellan Italien och Sverige. 

Cristian och Simone berättar att pedagogisk dokumentation alltid har drivit förändring inom förskolan i provinsen Reggio Emilia, vilket vi väl känner till vi som intresserat oss för och följt arbetet från Reggio Emilia.  De berättar att inom det projektinriktade förhållningssättet är det ett tillfälle för reflektion och en möjlighet för att tolka barns och vuxnas kollektiva lärprocesser. De nya teknologierna, som till en början togs emot med svårighet inom förskolan, har sakta men säkert blivit ett viktigt stöd för pedagogisk tanke och handling och har under de senaste åren blivit en viktig utmaning för framtiden. 

Cristian och Simone ser att digital teknologi idag uppmuntrar och stödjer nya former av pedagogisk dokumentation och ger nya möjligheter att värdesätta skolans kollektiva intelligenser. Deras presentation, med utgångspunkt från dessa tankar, önskar med hjälp av några exempel skapa en kritisk reflektion bland kollegor kring användandet av teknologi inom förskolan.
Så låt oss höra hur det känner och tänker inför SETT 2014:

Hur känner ni inför er medverkan som föreläsare på SETT 2014?

Vi är väldigt förväntansfulla och glada inför vår medverkan. Vi tror verkligen på möjligheten att möta och skapa sammanhang för professionella. Det är också en väldigt stor ära att ha blivit inbjudna och vi hoppas kunna bidra med intressanta erfarenheter för deltagarna. 

Vad är de största fördelarna ni har erfarit i verksamheten när ni utvecklat ert arbete med digitala verktyg?

Fördelarna är många, när vi talar om pedagogisk dokumentation. Vi måste börja med att säga att de digitala verktygen, redan för 15 år sedan, började ge oss möjligheter att utveckla dokumentationen och göra den mer tillgänglig och synlig för flera men de viktigaste ”politiska” frågorna just nu är investeringen i fortbildningen av pedagogerna. Att man investerar i utbildning är ett bevis på att samhället värderar lärarollen och lärarna (vilka till största delen är kvinnor i Italien). 

Vilka är de största utmaningar ni har mött i ert arbete med digitala verktyg?

De största utmaningarna för oss är att fortsätta fortbilda oss själva och lärarna kontinuerligt i arbetet med de digitala verktygen, mestadels mjukvaran. När du har lärt dig att arbeta i Pagemaker måste du fortsätta med InDesign. Det är en stor utmaning att hela tiden hålla intresset högt för att gå vidare. 

Vad önskar ni att åhörarna tar med sig från er föreläsning?

Vi hoppas dela idéerna om hur dokumentationen är central i vårt sätt att arbeta i förskolan och att det är en av de viktigaste processerna för att utveckla demokrati inom utbildning. IKT hjälper oss främja denna process. 

Vad vill ni hitta inspiration kring/ vad ser ni fram emot för egen del på SETT 2014?

Eftersom vi kommer från ett annat land (utanför Skandinavien) så är det intressant för oss att få möjligheten att möta det senaste inom arbetet med IKT genom att få ta del av praktiska exempel i en annan kontext. Vi får möjligheter att få syn på nya idéer som vi kan sätta i rörelse och ta med till våra sammanhang, i våra förskolor och i vårt samhälle. 

Om ni skulle ge ett råd till de pedagoger som står i starten av att utveckla sitt arbete med digitala verktyg, vad skulle det vara?

Vi tror inte att vi behöver ge några råd. Vi kan säga att, som i alla processer i förskolan (även gällande IKT) , så är lärande en kollektiv process så det är alltid viktigt att diskutera tillsammans och starta utvecklingen som en grupp, inte som individer. 
Vi tackar Cristian och Simone för intervjun och ser fram emot att höra dem på SETT!