Om Kullerbyttan

Linda Linder heter jag och är utbildad förskollärare, teaterpedagog och kulturpedagogisk handledare. Jag bloggar här på Pedagogiska Kullerbyttan, och har gjort i sedan 2009. Jag är aktiv på sociala medier och arbetar för delarkultur.  Jag och många med mig försöker göra förskolan till en plats för barnens röster, en plats för dem att upptäcka, utforska och skapa relation. I detta arbete är jag mycket intresserad av fysisk och psykisk miljö och dess egenskaper att främja eller stävja möten mellan människor. Jag försöker synliggöra förskolans barnsyn, och syn på hur lärande fungerar, konkret i den pedagogiska miljön.

Jag tänker att vuxnas strategier att lära kan inte fungera som norm i förskolan, vi måste utgå från barnen och deras strategier. På Pedagogiska Kullerbyttan beskriver jag det arbete jag och mina kollegor gör, samt ger fokus åt lärare, utbildare och forskare som gör plats för barnens röst och barnens rätt till en förskola som förundrar och förbluffar dem varje dag där relation är grunden för allt växande. Barn är kultur- och kunskapsskapare, de är våra yngsta medborgare, det är dags att vi inser det.


Välkommen hit!