20 jan. 2011

Saker femåringar undrar över

" Linda, jag vet ju att jorden är rund men varför är vägen platt?
Varför är husen raka? Å jag vet ju att jorden är grön och blå jag har sett det på googel earth men det är ju inte grönt och blått här...."

A 5 år

Projektet har utifrån dinosauriernas död genom påverkan från rymden (?! var det så) nu fått barnen att blicka ut mot rymden. De använder googel earth ofta och ser jorden från rymden. De skriver in platser dit de vill komma och klicka sig omkring på bilder för att upptäcka och utforska. De har börjat fundera över jordens plats i universum och över varför planeter är runda och varför solen är varm.

I vårt projektrum växer nu ett dinosaurieland fram och över det finns plats för rymden....får se hur barnen tänker om det...

19 jan. 2011

Miljöbesök

Vi har något som kallas för Miljöbesök på vår enhet. Pedagogistorna (vi har två på enheten) samlar en grupp pedagoger för att besöka miljöerna i ett av våra två hus. Vi går igenom avdelningarna och tittar på hur miljöerna är uppbyggda, pratar lite med pedagogerna på plats (om det är möjligt), delar tankar om hur miljöerna skulle kunna utvecklas eller tänker på särskilda saker i miljön om det finns speciella önskemål om vad vi ska titta på.

I måndags hade vi miljöbesök. Det var ett bubblande, undersökande, nyfiket gäng pedagoger som reflekterade, funderade, konstruerade tankar tillsammans. Vi förundrades över utmaningarna som fanns i miljön för barnen. Bland annat tittade vi in hos de allra yngsta och fick ta del av hur de utforskade tid, kraft, rörelse, form, mängd genom att rulla bollar genom rör som var upphängda i taket. Rören hade olika lutning och olika tjocklek, bollarna var olika stora och har olika ytskikt. Så spännade! På dörren till rummet hade pedagoerna skrivit sina tankar om vad barnens utforskade för att tydliggöra för besökande.

Tänk vad viktigt att ta del av varandras arbete och tänka tillsammans!

Mer om detta kommer!

18 jan. 2011

Att värna barnens arbetsplats

Just nu funderar vi mycket kring hur vi ska värna barnens miljöer, arbeten, lek osv. Vi funderar på vilken ro och vilket fokus barnen behöver för att kunna stanna i sina utforskanden. En sak som har fått vår uppmärksamhet är hur vi vuxna kan skicka blandade signaler och dubbla budskap till barnen utan att tänka oss för. Det som gäller för barnen ska också gälla för vuxna. Sådana saker kan vara att prata mellan borden vid måltiderna, att sänka rösten och inte ropa efter någon på torget, att inte gå med ytterkläder inne osv. Förskolan är barnens och det är deras arbetsmiljö som ska värnas.

Vi arbetar åldersindelat och har miljöer som är anpassade efter barnens ålder. Detta gör att småsyskon som kommer in på vår femårsavdelning inte riktigt kan hantera miljön. Detta har vi gjort föräldrarna uppmärksamma på så att syskon inte river kostruktioner eller flyttar material i barnens miljö. Det som gäller för barnen på avdelningen gäller också för syskon, föräldrar och pedagoger.

Hur ser ni på dessa tankar och hur gör ni i era verksamheter?

9 jan. 2011

Lite lugn ger tid för reflektion

...och storstädning. Vilket kan vara samma sak. Ibland behöver man tänka över saker och släppa in nya tankar och städa undan och sortera upp det gamla. För mig har det blivit lite sådant gjort nu under veckan. Vi har haft lite barn på huset och jag kunde ägna hela fredagen åt miljön på vårt torg. Jag har äntligen fått färdigställa dokumentationen, som berättar om våra tankar om torget och det sätt vi försöker skapa lärande miljöer. Vårt torg har två dokumentationsväggar som är på kortsidorna av torget. De täcker hela väggen och har plexiglas framför sig. Dessa har haft lite av varje på sig det senaste men nu har jag och vår Pedagogista tänkt till lite och arrangerat en dokumentation som ska kunna berätta om hur vi tänker.

Jag har också påbörjat något som vi pratat om länge, att ha en verkstadsdel på torget. Vi använder ju torget för att äta på och har därför en del bord. Borden behöver få en funktion i den pedagogiska miljön, vara en del av den. Innan har vi haft pärlverkstad och vävar framme men nu finns en egen hylla för verkstadsmaterialet. Här finns nu också möjligheter att arbeta med garn på olika sätt sticka, virka, nysta, knyta samt tyg som man kan sy, klippa, fläta remsor, stoppa upp med vadd. Det är igentligen bara fantasin som begränsar möjligheterna. Tanken är sedan att det även ska finnas ull som man kan karda, tvinna, tova.

Jag har påbörjat arbetet med att skriva ut stationsförklaringar till alla stationer. Så förklaringar med stationens namn, hur man arbetar där, var materialet får lova att vara osv. För att det ska bli lättare för alla som är vid stationerna på torget. Viktigt också när man har vikarier!

Samtidigt som jag gjorde detta hade jag två energiska kollegor som tvätta allt material som gick i diskmaskin eller tvättmaskin och torka rent och fixa vid alla stationerna. Nu är torget så rent och fint! Det ska bli ett nöje att komma tillbaka på tisdag och arbeta där!

På måndag är det studiedag. Förändringarna i läroplanen ska under lupp och vi ska få föreläsning först, sedan arbeta i nätverksgrupper över stadsdelen och sedan arbeta med arbetslaget. Mycket intressant! Mer om detta senare :)