Litteraturlista


OM- pedagogisk dokumentation
temanummer Modern Barndom

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent
av Hillevi Lenz Taguchi


Hur blir man matematisk?- att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn
av Anna Palmer

Blickens ordning- bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform och kunskapsform
av Ulla Lind

Lyssnandet och seendets villkor
av Christina Wehner-Godeé

Skapande barn- att arbeta med bild i förskolan
av Stina Braxell

Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande
av Elisabeth Nordin-Hultman

Att göra lärandet synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
Redaktör: Carla Renaldi, Claudia Giudici

Från kvalitet till meningsskapande-postmoderna prespektiv- exemplet förskolan
av Dahlberg/Moss/Pence

Om värden och omvärlden-pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia
Redaktör: Colliander/Stråhle/Wenner-Godée
 
Lyssnandets pedagogik
av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi
 
Varför pedagogisk dokumentation?
av Hillevi Lenz Taguchi
 
D som i Robin Hoods Pilbåge
av Anna Barsotti
 
Staden och regnet
av Anna Barsotti
 
Exemplet Reggio Emilia
antologi
 
Fler böcker som Reggio Emilia Institutet säljer hittar du här
 
Projekt/Miljö i praktik
beställs från reggio emilia institutet http://www.reggioemilia.se/
 
Rådjurets återfödelse till toner av mögelmusik
 
Spindelblomman, små barn undersöker och finner samband
 
Rumstera
 
Tidsmaskin, spindelnät och streckkoder