12 okt. 2014

Kuben- på två förskolor till!

Jag lovade också ett inlägg från Syrenens förskola i Töreboda. Nu får de samsas här med Pysslingförskolan Almdungen i Nacka. Här kommer bilder och tankar, ta del!

Kuben- det föränderliga rummet
Kuben ger möjligheten att skapa ett ”rum i rummet” och kan bli ett verktyg för oss pedagoger och barn när det gäller att få tillgång till att förändra i våra lärmiljöer på ett relativt enkelt sätt. Då möjligheterna att förändra kuben, dess utseende och funktion är så pass stora kan den användas till att skapa nya förutsättningar till lärande, utforskande och lek i miljöer som annars är statiska och fast utformade.  Man kan lägga till och ta bort material på kuben och på så sätt följa med och hålla sig uppdaterad kring det som barnen har intresse för och sedan utmana dem vidare i nya ingångar i deras utforskande. Det är också spännande att se hur olika möten det kan bli runt kuben beroende på hur vi väljer att presentera den.

På förskolan Syrenen har vi några olika kubvarianter. Vi har en svart kub som skapar en nyfikenhet och lust att gå in och utforska insidan av kuben. Att du inte ser in i kuben utifrån utan aktivt måste kliva in i den ökar nyfikenheten och spänningsmomentet. När man är inne i kuben upptäcker man att insidan inte alls är svart utan vit och att man med hjälp av olika ljuskällor kan ändra detta mini-rums färgsättning och mönster. Våra kuber ändrar utseende med jämna mellanrum, här kommer några exempel på hur de har sett ut.

Hälsn. Eleonor Andersson Syrenens förskola, Töreboda


Vi byggde våra kuber efter att jag och min chef varit på studiebesök på Katarina Västra där Markus Bergenord arbetar. Vi byggde dem i augusti och har totalt fem stycken i tre olika storlekar - ca 0,5m3 (den med röda och blå band) , ca 1m3 (den som står mot en spegel) och ca 1,5m3(den med stort vitt tyg)  . De har kardborrband på alla sidor för att man ska kunna byta tyger. Ännu så länge har vi endast tvitt tyg. Vi projicerar bild och ljus från projektorn på kuberna. Barnen (1 och 2 år gamla) utnyttjar  "rummen i rummen" mycket. Både de stora och små kuberna. Jag/vi håller hela tiden på att fundera över vilket material vi kan tillföra för att förändra rummet.  Så bloggposten är toppen som inspiration! Tack!
 Maria Samrell, Almdungens förskola Pysslingförskolorna, Nacka. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar