18 jan. 2012

Att handleda...

...är för mig att verkligen sätta sig in i och försöka förstå hur en annan människa tänker, för att man vidare ska kunna samtala och tillsammans få nya tankar och erfarenheter. Detta gäller förstås både stora och små människor :)

1 kommentar: