1 mars 2010

Val av miljöer i förskolan

Trillade in hos Lennox på bloggen På förskolan. Hon och hennes kollegor hade börjat fundera kring hemvråns vara eller icke vara. Funderingar kring att hemvrån stärker de traditioenlla könsrollerna som förskolan skall motverka.
Vi har haft samma diskussioner. Här kommer mina tankar.

För det första. Jag tror att den viktigaste delen av genusarbetet ligger i diskussionerna i arbetslaget, mellan pedagoger och barn och mellan barn och barn. Det viktiga är att medvetandegöra de traditionella mönstrena och ifrågasätta dem tillsammans. Jag tror inte på att man ska ta bort materialet jag tror man som pedagog ska vara där och utmana. Barnen har i förskolan möjlighet att möta vuxna som ifrågasätter och vänder upp och ner på barnens förgivettagande. Vi har haft många sådana diskussioner på vår förskola.

Nä jag var iväg och reste köpe jag tre klänningar i rosa och lila med tyll och glitter på. Dessa tog jag med till förskolan och barnen klädde ut sig i dem. En av killarna blev fullkommligt förälskad i den ena klänningen och frågan kom upp från en av hans tjejkompisar...kunde killar verkligen ha klänning...de var ju till för tjejerna? Detta ledde till diskussioner om vad killar respektive tjejer kunde och inte  kunde göra. Barnen levererade många "fördommar " och tack vare klänningarnas existens kunde vi synliggöra dessa och utmana barnen att tänka vidare. Vi är inte de ända förebilder som barnen möter men hos oss kan barnen få ett motstånd som gör att de funderar vidare.

Vi ska nu utveckla hemvrån på vårt torg på förskolan. Diskussioner om vad som ska finnas där bör föras både bland pedagogerna och bland barnen. Vad finns i ett hem idag? Vad behöver barnen för att kunna bearbeta familjens relationer, familjemedlemmarnas roller och görande? Viktigt för oss på förskolan är att materialet är "på riktigt", att det finns riktigt porslin, riktiga kastruller, bord, stolar, kök, telefoner, dator...m.m. för att barnen ska lära sig hantera materialet så som det är och inte en kopia av det riktiga.

Så åter till valet av miljöer på förskolan. Jag anser att variationen är viktigast och att det finns möjlighet för barnen att utrycka sig i alla sina hundra språk. Föränderlig miljö som stödjer  och utmanar barnen där de är.

Det finns så mycket mer att säga men det får bli en annan dag....forstättning följer :)

Snabbreflektion om nya skollagen

Äntligen blir förskolan en egen skolform. Bra säger jag som vill att förskolan skall bli tagen på allvar. Det är ett otroligt viktigt arbete som lägger grunden till barnens inställning till lärande och kunskap. Vi kämpar dagligen för att få föräldrar, politiker, samhället osv att förstå vad vi gör. Förskolan är ingen plats för barnpassning. Förskolan är så mycket mer (eller kan vara om pedagogerna engagerar sig).  Dagligen föklarar vi för föräldrar hur vi arbetar, hur barnen möter nya upplevelser och lär och utvecklas. Ändå får vi ofta höra
-Har han ätit något idag? - Hur länge har han sovit?  I mitt arbetslag har vi nu fyraåringar och vi har arbetat med deras föräldrar sen start. Nu är det väldigt sällan vi hör sådana frågor. Nu frågar oftast föräldrarna barnet, vad har du gjort idag? Vårt arbete med att involvera föräldrarna i förskolans arbete har också gett frukt då de engagerar sig betydligt mer i det som händer nu än vad de gjorde förut.

Så då åter till skollagen. Benämningarna av pedagogerna som lärare gick alltså inte igenom även om det på mitt intyg från Högskolan inte står förskollärare utan lärare i förskola och fritidshem. Väldigt konstigt att det ska vara så svårt att ge oss vårt rätta namn. Undra varför? Och så var det förskolecheferna  som inte fick inte lov att kalla sig rektor...undra varför?

Jag börjar undra om förskolan är ett ot mot skolans auktoritet, att det vi gör ligger så mycket närmre barnens eget sätt att lära. Tänk om skolan kunde lära sig av förskolan. Detta var väl tanken när förskoleklassen instiftades men istället blev det tvärt om. Nu vill jag inte dra alla skolor över en kam. Jag vet att det finns de skolor som tar tillvara barnens egen drivkraft och nyfikenhet på ett alldeles ypperligt sätt. Jag vet också att det finns förskolor som "passar barn" vilket den nya forskningen från bl.a. Sonja Sheridan visar Barns tidigare lärande- en tvärssnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande". Denna skall jag kasta mig över så fort jag får tillfälle. Intressant att se hur kvalitetsbegreppet gestaltas.

Politikerna går på om hur viktigt det tidiga lärandet är och vill genom den nya läroplanen tydliggöra lärandets roll i förskolan men ändå vill de hålla förskolans status nere genom att göra skilland på förskolan och de andra skolformerna. Varför undrar jag igen?

Mammaledig

Efter ytterligare ett långt uppehåll har jag nu äntligen tänkt börja blogga igen :) Sonen, japp det blev en liten son, har fått in lite rutiner och jag har nu lite tid till annat än bara amma :) Planerar att vara hemma tom september så nu har jag lite tid att tänka över mitt arbete och allt som kommer med det. Mycket spännande händer just nu och vår förskola utvecklas. Jag deltar via mailen och via mina goa kollegor som håller mig uppdaterad. Jag ser fram emot att dyka in igen när tiden kommer. Så länge finns mina tankar här.