30 juni 2013

Bygger en textilateljé

En textilateljé ska också växa på torget. Fick fin inspiration av en twitterkollega, delar med mig av några bilder till er som går i textiltankar :)

Alla bilder kommer frånhttp://www.buzzfeed.com/alannaokun/things-to-do-with-bits-of-leftover-yarn

Tack Ann!


På väg mot stora torget


Efter en vecka i sjuksäng :/ har jag nu äntligen börjat komma igång och planera för introduktionsmiljöerna till hösten på stora torget. Jag har ju med mig nästan hela barngruppen från Möjligheten och har arbetat med halva barngruppen på Utmaningen så jag har en del historia på barnen. Utifrån denna och vad vi har arbetat med har jag börjat tänka lite på vad jag vill/kan erbjuda dem.

Jag har en idé som jag tänkte dela med er. Jag fick den eftersom min kollega hade byggt med långa kvastskaft med barnen, de hade surrat ihop dem med tjocka gummiband. Jag tänkte konstruera tre (?!) kuber av kvastskaft. De ska vara separata så att barnen kan flytta runt dem. Med dessa kombinerar jag erbjudanden med tyg, genomskinligt och ogenomskinligt, svart och vitt och en OH med genomskinligt och ogenomskinligt material, färgat och ofärgat. Jag tänker att det finns möjlighet för barnen att bygga rum och sedan använda ljus/skuggor för att förändra dessa, vad tror ni?

Vidare kan man tänka att utmana med färgat cellofan i stora bitar, remsor av tyg och plastband, ballonger, plastväxter, ficklampor...tja...

Vad tänker ni? Får ni andra idéer eller referenser av dessa tankar?

Jag hoppas kunna fota lite för att visa er hur jag bygger miljö. Jag ska försöka göra det lite steg för steg och berätta hur det ser ut, vad jag förändrar, hur och varför. Följer ni med?


12 juni 2013

Demokrati eller anarki?


"Subjektivitet, olikhet, delaktighet, lärande, estetik, lek, glädje och kunskap är värden- ideal, som alla människor föds med och strävar mot. Men dessa värden behöver fostras så de går att använda/---/ förskolan är inte till for att förmedla information, instruera eller förbereda for yrkeslivet, utan för att fostra." 

Carla Rinaldi, intervju i Tidningen förskolan 2000

Jag upplever att många pedagoger i sin iver att arbeta med lyssnandet glömmer bort fostrandet och det blir mer anarki än demokrati och solidaritet i barngrupperna. Att själv välja och vara fri kräver också att man har möjlighet att ta det ansvar som kommer med. Frihet enkom kan bli anarki där de som hörs mest och syns mest får all plats och skapar sina egna regler. Mobbing och uteslutande, kultur av starka hirarkier kan också skapas. Där inga ledare finns skapas alltid andra ledare som kan vara på gott eller ont för gruppen. Pedagogernas ansvar är att vara goda ledare, att lyfta och se alla barn och synliggöra de värderingar som förskolan vilar på, som samhället vilar på. 

På vilka sätt stöttar och leder vi vuxna arbetet med de demokratiska värdena? Jag tänker att det handlar mycket om organisationen, hur vi pedagoger organiserar för att barnen ska kunna uppleva och utforska möjligheter att samarbete, att föra dialog, att förhandla osv. Det behöver finnas tid och plats för detta. Vea Vecchi skriver följande i Att göra lärandet synligt,

"Om färdigheter som samarbete och förhandling bedöms som viktiga i ett samhälle, så är det nog i förskolan och skolan som sådant lättast kan utforskas och tränas"

Vi behöver förstå vikten av gruppens sammansättning och gruppera barnen på olika sätt vid olika tillfällen, utmanar dem med uppgifter att lösa tillsammans, skapar grupper utefter vilka vi tror kan lyfta varandra och sedan genom att lyssna och spionera på barnens arbete vidareutveckla konstellationerna för kommande tillfällen. På detta sätt tänker jag att vi kan skapa möjligheter för alla barn att uppleva sig som en tillgång i gruppen, att tillsammans uppleva ömsesidigt beroende, att få skapa, tänka, trivas och glädjas tillsammans. 

Sedan tror jag att det handlar om att ge barn strategier. Hur de kan handla vid olika tillfällen, när de vill presentera en idé, vid konflikt, när de känner sig orättvist behandlade, när de behöver organisera ett grupparbete osv. 


Hur gör ni?

Att prata eller att inte prata

Hur arbetar vi med balansen?

Prata eller vara tyst? av Mira Banjac Lärarnas Nyheter Vad tänker ni?

Forskning om förskolans fysiska miljö.

Ett litet tips på en doktorsavhandling av Sofia Eriksson Bergström på pedagogiska institutionen vid Umeås Universitet Rum, barn och pedagoger -om möjligheter om begränsningar i förskolans fysiska rum. 

En notis ur Tidningen förskolan;


Läs och fundera! Det ska jag göra :)

"Att bygga sina egna vingar"

Vår uppgift, att tillhandahålla möjligheter för barnen att bygga sina egna vingar....

Tack Andrea, och barnet som byggde vingarna för inspirationen!

bild Andrea Hedenskog

Post-it-visioner