1 mars 2011

fick en tanke

...om hur jag vill definiera Pedagogistans roll.

Pedagogistan gör för pedagogerna detsamma som pedagogerna gör för barnen.

"Lyssnar till mina tankar, ser min process, utmanar mig vidare, tänker och utforskar tillsammans med mig, tillför verktyg för mig att använda, visar mig hur jag tänkt och vad jag gjort...."

Ett pedagogiskt bollplank dit jag kastar mina tankar och får tillbaka något i en annan riktning som jag kan svänga runt och kasta igen. Där känner jag fullkomlig trygghet att bolla, att undersöka att kasta mig ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar