7 maj 2014

Teaser om Henrik Salling och Catharina Schills föreläsning #sett2014


Henrik Salling och Catharina Schill som pratade om SKA. Mycket intressant och fokuserat på hur de systematiserar och bygger sin organisation kring sitt kvalitetsarbete. Deras framgångsfaktorer är något som jag ständigt hör och tycker är mycket väl värt att försöka förstå. Det kan låta simpelt men är mycket svårare än allt annat. Att se DELARNA och förstå HELHETEN, att ha en STRUKTUR och börja med små steg- det vi redan kan, att skapa en VISION och ge den TID. Det jag ofta ser och hör är hur man köper in digitala plattformar som köps som "paket" och sedan bara ska användas rakt av. Hur skapar man sitt eget och om man köper in en plattform hur kan man påverka innehållet? En fördjupad reflektion om Catharinas och Henriks föreläsning kommer tillsammans med beskrivningen av deras kvalitetsarbete.

Mer om deras föreläsning kommer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar