8 maj 2014

Teaser Cristian Fabbi och Simone Amini #sett2014


I perspektivet på systematisk kvalitets arbete och dokumentation ligger fokuset nu hos många förskolor på hur man systematiserar, hur man stoppar in sina processer i olika ramar som ska kunna analyseras. Mitt i allt detta glömmer vi diskussionen som hela tiden måste hållas levande; varför dokumenterar vi och vad behöver vi dokumentationen till? En fråga vi borde ställa oss varje dag, som vi ständigt borde ta ställning till. Cristian och Simone lyfter detta och ger oss en förståelse för hur pedagogisk dokumentation kan bli ett redskap för demokrati. Att göra barnens och förskolans arbete synligt och att påverka politikerna i deras medvetenhet om barnens röster och att ge dem plats i samhället. 

Mer om Cristians och Simones föreläsning snart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar