8 maj 2014

Teaser Markus Bergenord #sett2014


Markus startar med att sätta oss in i teknikens påverkan av vårt samhälle och vad det betyder för oss och var vi befinner oss som människor. En del skratt och mycket igenkänning och också en hel del tankesnurrar tror jag nog pågick i åhörarnas huvuden. Markus visar många exempel på barnens arbete i Minecraft och vi fåren tydligt bild om hur de använder det. Vi ser barnens oändliga möjligheter att skapa sina egna världar. "Som att ha alla legobitar i hela världen" jämför Markus det. Vi er också hur pedagogerna gör tillägg till den digitala världen för att göra den analog genom projicering, klossar med form Minecraft-kuber, lera, tryck m.m. 

Mer om Markus föreläsning snart! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar