3 mars 2014

Hurra för lärarstudenter!

Jajamen. Nu är hon tillbaka! Min lärarstudent som ska göra sina fyra sista veckor av VFU under sin förskollärarutbildning. Hon är lite nervös inför den sida upp och sida ner långa lista med kunskapskrav och många långa fina ord (som vi ibland får tolka tillsammans för att förstå) som hon ska leva upp till denna sista praktik. Jag är inte orolig.

Det var ett tag sen hon var ute nu. Förra terminen, fem veckor. I oktober och november har jag för mig att det var. En fantastisk period där vi arbetade sida vid sida och där jag plötsligt hade någon som ständigt gick bredvid mig, reflekterade med mig, kunde ställa en massa frågor, gå in med sin kunskap från universitet och såklart söka stöd och hjälp när det behövdes. En reflekterande människa som sög i sig som en svamp, antog utmaningar och stoppade sin nyfikna näsa i allt som kunde tänkas. Vilken reflektion det blir i arbetslaget och vilken kick för oss alla! Förutom detta var hon såklart en mycket fin resurs med barnen. En lyssnande och omtänksam pedagog som var lyhörd för barnens tankar och önskningar.Gissa om vi var glada när hon kom tillbaka förra fredagen. Sen var ju problemet att jag blev sjuk en hel vecka då. Ledsam för mig men mina fina kollegor tog henne under vingarna och gjorde allt som jag skulle gjort. Lite avis nästan. Nu är vi alla fall tillsammans igen och idag tittade vi på hennes självvärdering. Svår sak, att göra en självvärdering. Hur ofta gör ni det gott folk? Hon gjorde självvärderingen utifrån de mål som skulle fokuseras särskilt i denna sista VFU-kurs. Här är de om du är intresserad.

Redogöra för hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ligger till grund för yrkesutövningen.


Visa sådana förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen Visa kännedom om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningenVisa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningenVisa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskapVisa fördjupad förmåga att möta barnens behov av omsorg och att skapa förutsättningar, inbegripet genom lek och skapande verksamhet, för alla barn att lära och utvecklasVisa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdetVisa förmåga att ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje barns lärande och utvecklingVisa förmåga att självständigt och tillsammans med andra i den dagliga pedagogiska verksamheten planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling


Visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barnVisa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamhetenVisa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamhetenVisa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen Utifrån uppdraget visa självkännedom och empatisk förmågaVisa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare Lite att bita i där men det klarar vi tillsammans. Ofta handlar det om att får konkreta exempel på vad det kan innebära, hur det kan se ut. Det gick vi igenom idag. Efter det tror jag det lättade lite för henne. Jag ser fram emot denna sista VFU-period. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och att se henne växa. Tjoho!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar