27 aug. 2011

Att själv ta ansvar för att stärka sin professionalism


Många (jag också) hamnar i klagandet över att folk i allmänhet inte förstår vad vi gör i förskolan-skolan. Vi klagar över att alla andra tycker sig veta bättre än vi som faktiskt är utbildade för- och arbetar där. Jag tror vi måste visa våra kompetenser genom att prata om förskolan och skolan med föräldrar, politiker, media och visa vad det är vi gör. Lärarlegetimationer och resurser kan bara ta oss dit vi vill om vi själva börja ta det vi gör på största allvar (vilket borde vara en självklarhet). Vad säger vi till föräldrar när de hämtar sina barn? Berättar vi enbart att de har ätiti och sovit eller tar vi en pedagogisk reflektion med föräldern om barnets upptäckande och utforskande denna dag? Visar vi att vi arbetar efter läroplanen, att vi har vår grund i forskningen och att vi tänker en massa kring det barnen gör varje dag, eller får detta bara dryftas vid föräldramötet en gång per termin? Berättar vi med vår dokumentation om vad som utforskas, upptäcks, upplevs av barnen på förskolan? Berättar vi i våra brev hem till föräldrarna om detta eller är det bara påminnelser om praktiska saker? Hur stärker vi vår professionalism på daglig basis?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar