17 apr. 2013

Vilket lärande sker? Kan vi veta det? #SETT2013

Efter dagens lyssnande har jag landat i en tanke, transdiciplinärt lärande. Jag har hört hur pedagoger, förskolechefer och mediapedagoger beskriver hur de digitala verktygen smälter samman flera ingångar och kopplar ihop.

Sölve tog exemplet med Trope som jag förut har nämnt i bloggen. Här ställer Sölve frågan, håller barnen på att utforska rörelse eller utforskar de ljud? Här finns förbindelser mellan det auditiva och det visuella.

Jag ser hur flera olika värden stärks parallellt . Jag ser hur kopplingar sker till att skapa plats för demokratiska sammanhang och etiska ingångar. Det handlar om samarbete, om lånandet av varandras kompetenser av att lära känna varandra och sig själv genom tekniken.

Vi talar om 100-språkande och tekniken binder ihop, förtydligar, förenklar och förbättrar!

Vågar vi anta utmaningen!?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar