17 apr. 2013

Knôkfullt på #SETT 2013


"7000 skitarga förskollärare jiddrar med vakten utanför fräsiga Ulla-Karins föreläsning i M5 " Max Entin
SETT 2013 har inte räknat med förskolans kraft! Föreläsningarna som riktar sig särskilt till förskolan är överfulla! Fantastiskt att förskolan tar plats! Hur blir det nästa år?


1 kommentar: