21 feb. 2013

Hur arbetar vi med inspirationsbilder i förskolan?


Bilden är tagen på Framnäs förskola i Göteborg. Jag tänker på vikten av att försöka förstå och använda inspirationsbilder i barnens arbete. Här i from av detaljbilder som komponeras med material i samma färger och former. Materialet på brickorna hade varit intressanta i sig men tillsammans med bilderna ger det en extra utmaning/inspiration åt barnen. Vill be pedagogerna om bilder på barnens arbete med trådarna. Vad kan upptäckas här?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar