1 dec. 2011

Där lärare lär

" Utöver att erbjuda stöd och kulturell förmedling (ämnen, verktyg, etc.) kommer de lärare, som lärt sig observera, dokumentera och tolka de processer som barnen på egen hand genomgår, att upptäcka att det också är i denna kontext som de kan finna sina största möjligheter att lära sig undervisa"
Carla Rinaldi ur Att göra lärandet synligt, s. 83

Ja det finns inga genvägar till att bli en "supperpedagog". Det finns inga enkla tricks som man kan lära sig och sedan applicera på alla barn man möter i all framtid. Läraryrket är lika föränderligt som de barn som vi möter varje dag, och som den kunskap och erfarenhet vi har av världen som omger oss. De enda som kan säga någonting om hur vi på bästa sätt möter barnens nyfikenhet är barnen själva. Det är till dem vi ska lyssna. Det är av dem vi ska lära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar