2 nov. 2011

Retur möter linjal


På Knappekulla förskola i Lerum. I eget initiativ av barnen. I ett undersökande där materialet är tillgängligt och pedagogerna tillåtande om än utmanande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar