25 sep. 2011

Tillgodoser förskolan barnens möjligheter att utvecklas och lära?

" Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinueligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner."
Lpfö98 rev. 2010

Här kom också en mycket intressant artikel, tipstack till Sssprit :)

Därför måste vi diskutera bedömning i förskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar