24 apr. 2012

Förskolelyftet 2 -med olika ingångar

En intressant detalj. I höst ger Skolverket Förskolelyftet 2 som tar upp systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Utbildningen riktar sig till förskolechefer och till förskollärare. Utbildningen ges vid 18 lärosäten runt om i Sverige men kan knappast anses vara likvärdig. Man hämtar inspiration från helt olika håll. Titta på litteraturlistorna från samma kurs på Stockholms universitet och Göteborgs universitet och försök ha i minnet om vilken syn på lärande som är etablerad på lärarutbildningarna på de båda universiteten. Titta också på uppnåendemålen, hur man har formulerat sig.Stockholms universitetIntressant vänner, INTRESSANT!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar